همانطور که خودتان هم می دانید، اگر ورودی های سایت از گوگل به اندازه کافی نباشد، لازم است که کاری را انجام داده تا وضعیت سایت بهبود یابد. به عبارتی ارزش یک وب سایت را بازدید کنندگان آن سایت مشخص می...