هنگام نصب مجنتو ارور--- "mcrypt" اکستنشن PHP باید لود شده باشد.
و ارور "curl" اکستنشن PHP باید لود شده باشد. میدهد