پچ مجنتو SUPEE-6788 باعث تغییرات فراوانی در فروشگاه های مجنتو شد و به نوبه ی خود یکی از جنجالی ترین پچ های امنیتی بود . یکی از مشکلاتی که بعد از اعمال این پچ برای کاربران رخ میداد کار نکردن فرم ثبت نام بود ، به صورتی که وقتی کاربری فرم ثبت نام را پر میکرد و روی دکمه ایجاد حساب کاربری کلیک میکرد با رفرش شدن صفحه مواجه میشد و برای حل این مشکل لازم است فایل register.phtml را در پوشه ی قالب خود تغییر دهید و کد زیر را به آن اضافه کنید :

کد PHP:
<input type="hidden" name="form_key" value="<?php echo Mage::getSingleton('core/session')->getFormKey() ?>" />
به نمونه ای از این کد توجه بفرمائید :

کد PHP:
         <div class="fieldset">
             <input type="hidden" name="success_url" value="<?php echo $this->getSuccessUrl() ?>" />
             <input type="hidden" name="error_url" value="<?php echo $this->getErrorUrl() ?>" />
+            <input type="hidden" name="form_key" value="<?php echo Mage::getSingleton('core/session')->getFormKey() ?>" />
             <h2 class="legend"><?php echo $this->__('Personal Information'?></h2>
خطی که در کنار آن علامت + را مشاهده میکنید خط جدید است . محل این فایل register.phtml ممکن است برای قالب های مختلف متفاوت باشد اما معمولا در مسیر زیر میباشد :

کد:
app/design/frontend/your_package/your_theme/persistent/customer/form/registration.phtml
یا
app/design/frontend/your_package/your_theme/customer/form/registration.phtml
به جای your_package/your_theme مسیر پکیج و پوشه قالب را قرار دهید . همچنین توصیه میشود پوشه مربوط به قالب پیش فرض که base و پوشه ی زیر مجموعه ی آن به نام default را نیز بررسی کنید .