امروز میخواهیم آموزش اعمال محدودیت دسترسی بر روی پوشه downloader فروشگاه مجنتو را برای شما قرار دهیم . حتما تا کنون پیش آمده که بخواهید نخواهید کاربرانتان به این پوشه دسترسی پیدا کنند .
برای اینکار از چند روش میتوانید این کار را انجام دهید :
پوشه downloader یک راه ارتباطی فروشگاه مجنتویی شما با مجنتو کانکت (Magento Connect) میباشد که اعم کارها به نصب و بروز رسانی افزونه های مختلف و فروشگاه مجنتو معطوف میشود .
راه های مختلف برای جلوگیری از عدم دسترسی دیگر افراد به پوشه downloader شما به شرح زیر میباشد :
1- زمانی که به این پوشه نیاز ندارید آن را به محلی دیگر انتقال دهید
این کار باعث میشود کسی نتواند به این پوشه دسترسی پیدا کند .
2- بر اساس آی پی محدودیت ایجاد کنید :
شما میتوانید با استفاده از فایل .htaccess موجود در پوشه downloader اقدام به اعمال محدودیت کنید ، برای گذاشتن محدودیت در وب سرور های nginx و آپاچی به صورت زیر هست :
کد htaccess برای اعمال محدودیت در وب سرور انجین ایکس :
کد:
location /downloader/ {
  allow 111.222.333.44;
  deny all;
  # other code, depending on your config and the way of passing requests to PHP
  # usually the same as for / location
کد بالا رو باید در فایل htaccess ریشه سایتتون قرار بدید .
کد مورد نظر برای وب سرور آپاچی :
کد:
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 111.222.333.44
به جای 111.222.333.44 هم باید آی پی خودتان را قرار دهید ، فقط باید توجه داشته باشید که اگر آی پی شما ثابت نیست (یعنی در هر بار اتصال به اینترنت تغییر میکند ) این روش برای شما کارآمد نمیباشد .

3- قرار دادن رمز عبور برای پوشه downloader
شما میتوانید این کار را از طریق کنترل پنل هاست خود انجام دهید .