افزودن دكمه حذف به ليست سفارشات
با اين افزونه مي توانيد سفارشات باطل شده و اضافه را از ليست حذف كنيد

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]