با سلام خدمت دوستان عزیز مجنتو

سایت رسمی مجنتو نسخه 1.9.3.10 و همچنین پچ امنیتی جداگانه ای برای مجنتو منتشر کرد . تیم پرشین مجنتو نیز برای رفاه حال کاربران عزیزی که از هاست های اشتراکی استفاده میکنند فایل فشرده پچ امنیتی را برای دانلود شما عزیزان آماده کرده است . در این پچ امنیتی 11 مشکل امنیتی رفع شده است و به شما پیشنهاد میشود حتما بروز رسانی را انجام دهید .

همچنین لازم به ذکر است قبل از انجام بروز رسانی حتما نسخه پشتیبان از سایت خود تهیه کنید .

فایلهای تغییر کرده در این پچ امنیتی به صورت زیر میباشد :

کد:
app/code/core/Mage/Admin/Model/User.php
app/code/core/Mage/Admin/etc/config.xml
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Edit/Tab/Super/Config.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Widget/Grid/Massaction/Abstract.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/Model/LayoutUpdate/Validator.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Catalog/ProductController.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/controllers/Permissions/UserController.php
app/code/core/Mage/Adminhtml/etc/config.xml
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Api/Resource/Customer.php
app/code/core/Mage/Checkout/Model/Type/Onepage.php
app/code/core/Mage/Cms/Model/Wysiwyg/Images/Storage.php
app/code/core/Mage/Core/etc/config.xml
app/code/core/Mage/Core/etc/system.xml
app/code/core/Mage/Customer/Helper/Data.php
app/code/core/Mage/Customer/Model/Customer.php
app/code/core/Mage/Customer/Model/Resource/Customer.php
app/code/core/Mage/Customer/controllers/AccountController.php
app/code/core/Mage/Customer/etc/config.xml
app/code/core/Mage/Customer/sql/customer_setup/upgrade-1.6.2.0.6.1.1-1.6.2.0.6.1.2.php
app/code/core/Mage/Paypal/Model/Express/Checkout.php
app/code/core/Mage/XmlConnect/controllers/ReviewController.php
app/code/core/Zend/Filter/PregReplace.php
app/design/adminhtml/default/default/template/bundle/product/edit/bundle/option.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/bundle/sales/creditmemo/create/items/renderer.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/bundle/sales/creditmemo/view/items/renderer.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/bundle/sales/invoice/create/items/renderer.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/bundle/sales/invoice/view/items/renderer.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/bundle/sales/order/view/items/renderer.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/bundle/sales/shipment/create/items/renderer.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/bundle/sales/shipment/view/items/renderer.phtml
app/design/adminhtml/default/default/template/catalog/product/helper/gallery.phtml
app/design/frontend/base/default/template/bundle/email/order/items/creditmemo/default.phtml
app/design/frontend/base/default/template/bundle/email/order/items/invoice/default.phtml
app/design/frontend/base/default/template/bundle/email/order/items/order/default.phtml
app/design/frontend/base/default/template/bundle/email/order/items/shipment/default.phtml
app/design/frontend/base/default/template/bundle/sales/order/creditmemo/items/renderer.phtml
app/design/frontend/base/default/template/bundle/sales/order/invoice/items/renderer.phtml
app/design/frontend/base/default/template/bundle/sales/order/items/renderer.phtml
app/design/frontend/base/default/template/bundle/sales/order/shipment/items/renderer.phtml
app/design/frontend/base/default/template/downloadable/checkout/multishipping/item/downloadable.phtml
app/design/frontend/base/default/template/downloadable/email/order/items/creditmemo/downloadable.phtml
app/design/frontend/base/default/template/downloadable/email/order/items/invoice/downloadable.phtml
app/design/frontend/base/default/template/downloadable/email/order/items/order/downloadable.phtml
app/design/frontend/base/default/template/downloadable/sales/order/creditmemo/items/renderer/downloadable.phtml
app/design/frontend/base/default/template/downloadable/sales/order/invoice/items/renderer/downloadable.phtml
app/design/frontend/default/iphone/template/downloadable/sales/order/creditmemo/items/renderer/downloadable.phtml
app/design/frontend/default/iphone/template/downloadable/sales/order/invoice/items/renderer/downloadable.phtml
app/design/frontend/default/iphone/template/downloadable/sales/order/items/renderer/downloadable.phtml
app/design/frontend/rwd/default/template/bundle/email/order/items/creditmemo/default.phtml
app/design/frontend/rwd/default/template/bundle/email/order/items/invoice/default.phtml
app/design/frontend/rwd/default/template/bundle/email/order/items/order/default.phtml
app/design/frontend/rwd/default/template/bundle/email/order/items/shipment/default.phtml
app/design/frontend/rwd/default/template/bundle/sales/order/items/renderer.phtml
app/design/frontend/rwd/default/template/downloadable/email/order/items/creditmemo/downloadable.phtml
app/design/frontend/rwd/default/template/downloadable/email/order/items/invoice/downloadable.phtml
app/design/frontend/rwd/default/template/downloadable/email/order/items/order/downloadable.phtml
app/locale/en_US/Mage_Adminhtml.csv
app/locale/en_US/Mage_Customer.csv
app/locale/en_US/template/email/account_password_reset_confirmation.html
app/locale/en_US/template/email/admin_new_user_notification.html
skin/adminhtml/default/enterprise/images/placeholder/thumbnail.jpg
لینک دانلود پچ امنیتی برای نسخه های مختلف :

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]

[ برای مشاهده لینک ثبت نام کنید. ]